Chimera
JURY
ZASADY
KATEGORIE
ZGŁOSZENIA

GALA KONKURSU

KONFERENCJA
VISUAL JOURNALISM


ARCHIWUM
2003 | 2004 | 2005 | 2006

KONTAKT

  
Media & Marketing Polska
Business Media
Modern Media Institute
Society for News Design
  Chimera


Chimera

Cel konkursu: Podniesienie standardów projektowania prasowego poprzez uhonorowanie tych dzienników i magazynów oraz wydawnictw typu custom publishing, które najlepiej opanowały sztukę projektowania, w tym posługiwania się typografią, fotografią, ilustracją i infografiką.

Ogólne warunki udziału: Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie tytuły publikowane w następujących kategoriach:
Dzienniki - krajowe, regionalne i lokalne ukazujące się regularnie: codziennie bądź kilka razy w tygodniu;

Magazyny - ukazujące się regularnie tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki;

Wydawnictwa firmowe/custom publishing - magazyny, gazety, cyklicznie wydawane biuletyny firmowe; wewnętrzne (skierowane do pracowników danej firmy) oraz zewnętrzne (skierowane do klientów);

Portfolio - studia projektowe, fotograficy, ilustratorzy i projektanci, którzy mogą zgłaszać swoje prace publikowane w dziennikach i magazynach (5-10 prac publikowanych w min. 2 tytułach).
Ograniczenia czasowe: Nadsyłane mogą być prace, które zostały opublikowane w okresie od 1 września 2006 do 31 sierpnia 2007 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 5 października 2007 r.

Jury, głosowanie, nagrody: Jury będzie się składać z międzynarodowych ekspertów w dziedzinie projektowania prasowego, fotografii, ilustracji, infografiki i typografii. Najlepsze prace w kategorii magazyny (M1) i dzienniki (N1) mogą otrzymać Grand Prix Chimery. Grand Prix musi prezentować najdoskonalszy spośród zgłoszonych prac poziom projektowania i koncepcji artystycznej. Nagroda może zostać nieprzyznana, jeżeli tak uznają jurorzy.
W pozostałych kategoriach jurorzy mogą przyznać nagrody Chimery. Członkowie jury mają decydujący głos w sprawie przyznania nagród. Mogą także zdecydować o nieprzyznaniu nagród w tych kategoriach w których ich zdaniem, nie było prac godnych wyróżnienia.
Ponadto jury może arbitralnie dokonać przesunięcia pracy do innej kategorii niż ta, do której została nadesłana. Jurorzy, których prace znajdą się w konkursie, nie będą mieli prawa głosu przy ocenie prac, w które byli jakkolwiek zaangażowani.

Opłaty: Opłata wpisowa: 200 zł. Jednorazowa opłata niezależnie od ilości zgłaszanych prac.
Opłaty za zgłoszenia zależne są od wysokości nakładu tytułu:

KATEGORIE DZIENNIKI I MAGAZYNY
Nakład magazynu lub dziennika Opłata za pojedyncze zgłoszenie
do 10 000 200 zł
10 001-50 000 400 zł
50 001-100 000 700 zł
100 001 i więcej 1000 zł
KATEGORIA WYDAWNICTWA FIRMOWE/CUSTOM PUBLISHING
niezależnie od nakładu 300 zł
KATEGORIA PORTFOLIO
Zgłoszenia zwolnione z opłat

Do podanych cen należy doliczyć 22 % podatku VAT

Dla członków SND - 10% zniżki.

Numer konta:
BISE SA III O/Warszawa, 88 1370 1037 0000 1706 4015 1400
VFP Communications Ltd. Sp. z o.o.,
ul. Wał Miedzeszyński 630, 03-994 Warszawa
Udział w konkursie oznacza zgodę na prawo do wykorzystywania przez organizatora nadesłanych prac w celu ogłoszenia wyników i promocji konkursu w przyszłości.


Chimera