Chimera
JURY
ZASADY
KATEGORIE
ZGŁOSZENIA

GALA KONKURSU

KONFERENCJA
VISUAL JOURNALISM


ARCHIWUM
2003 | 2004 | 2005 | 2006

KONTAKT

  
Media & Marketing Polska
Business Media
Modern Media Institute
Society for News Design
 Chimera


Chimera

| Dzienniki | Magazyny | Custom Publishing | Portfolio

KATEGORIA DZIENNIKI:
 • Dziennik (N1): Prezentuje najdoskonalszy spośród zgłoszonych prac poziom projektowania i koncepcji artystycznej. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Wszystkie dzienniki krajowe, regionalne i lokalne - 4 różne pełne wydania/wybór redaktora.
 • Pierwsza strona (N2): Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu fotografii, typografii, ilustracji i infografiki pokazuje najważniejsze informacje w sposób zwarty i logiczny; odzwierciedla "osobowość" gazety i jej zawartość. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Wszystkie dzienniki krajowe, regionalne i lokalne - 3 różne wybrane pierwsze strony/wybór redaktora + 1 pełne wydanie/wybór redaktora.
 • Typografia (N3): Pokazuje efektywne wykorzystanie czcionki zgodnie z zasadami tej sztuki, potwierdza zrozumienie, że typografia jest fundamentalna w projektowaniu prasowym; współgra z resztą elementów wykorzystanych w projektowaniu. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Wszystkie dzienniki krajowe, regionalne i lokalne - 3 różne wybrane pierwsze strony/wybór redaktora + 1 pełne wydanie/wybór redaktora.
 • Fotografia (N4): Wykorzystuje fotografię, tak aby zarówno ilustrowała artykuł, jak i sama opowiadała, o czym on jest; pokazuje zrozumienie, jak istotna jest fotografia w ożywieniu pisma. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Wszystkie dzienniki krajowe, regionalne i lokalne - 4 różne pełne strony lub rozkładówki/wybór redaktora + 1 pełne wydanie/wybór redaktora.
 • Ilustracja (N5): Pokazuje zrozumienie zasadniczej roli, jaką odgrywa ilustracja: zainteresowanie czytelnika i wydobycie istoty prezentowanego materiału. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Wszystkie dzienniki krajowe, regionalne i lokalne - 4 różne pełne strony lub rozkładówki/wybór redaktora + 1 pełne wydanie/wybór redaktora.
 • Infografika (N6): Pokazuje dane statystyczne i inne skomplikowane informacje poprzez dobrze przemyślane wykresy, mapy, tabele etc. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Wszystkie dzienniki krajowe, regionalne i lokalne - 4-6 różnych pełnych stron lub rozkładówek, na których pojawiła się infografika/wybór redaktora + 1 pełne wydanie/wybór redaktora; prosimy o przesyłanie pełnych stron/rozkładówek, tak jak zostały opublikowane w dzienniku.
 • Sekcje informacyjne (N7): Pokazują, że dzięki konsekwentnemu i efektywnemu wykorzystaniu typografii, ilustracji, fotografii i infografiki informacje są podane w sposób jasny i interesujący. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Wszystkie dzienniki krajowe, regionalne i lokalne - 4 różne sekcje/sekwencje stron/wybór redaktora + 1 pełne wydanie/wybór redaktora.
 • Sport (N8): Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Wszystkie dzienniki krajowe, regionalne i lokalne - 4 różne sekcje/sekwencje stron/wybór redaktora + 1 pełne wydanie/wybór redaktora.
 • Reportaż/Kultura/Opinia (N9): Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Wszystkie dzienniki krajowe, regionalne i lokalne - 4 różne sekcje/sekwencje stron/wybór redaktora + 1 pełne wydanie/wybór redaktora.
 • Inne (N10): Wszystkie inne regularnie ukazujące się sekcje/kolumny lub samodzielne dodatki. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Wszystkie dzienniki krajowe, regionalne i lokalne - 4 różne sekcje/sekwencje stron/wybór redaktora + 1 pełne wydanie/wybór redaktora.
 • Dodatek magazynowy (N11): Wszystkie dodatki, które mają charakter magazynowy i ukazują się regularnie. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Wszystkie dzienniki krajowe, regionalne i lokalne - 4 różne pełne wydania dodatku/wybór redaktora + 1 pełne wydanie dziennika/wybór redaktora.
 • Raporty specjalne/dodatki/sekcje (N12): Roczne bądź jednorazowe regularne dodatki, które ukazały się z wydaniem dziennym bądź weekendowym gazety. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Wszystkie dzienniki krajowe, regionalne i lokalne - 1 pełne wydanie raportu/dodatku/sekcji + 1 pełne wydanie/wybór redaktora.
 • Debiut rynkowy (N13): Nowy dziennik wprowadzony na rynek w okresie od 1 września 2006 do 31 sierpnia 2007 r. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Wszystkie dzienniki krajowe, regionalne i lokalne - 4 różne pełne wydania/wybór redaktora.
 • Nowa szata (N14): Ponowne wprowadzenie dziennika na rynek po dokonaniu zmian graficznych i/lub merytorycznych w okresie od 1 września 2006 do 31 sierpnia 2007 r. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Wszystkie dzienniki krajowe, regionalne i lokalne - 2 różne pełne wydania numerów w starej szacie, 2 różne pełne wydania numerów w nowej szacie/wybór redaktora.
 • Nowa szata sekcji (N15): Ponowne wprowadzenie sekcji po dokonaniu zmian graficznych i/lub merytorycznych w okresie od 1 września 2006 do 31 sierpnia 2007 r. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Wszystkie dzienniki krajowe, regionalne i lokalne - 2 różne wydania sekcji w starej szacie, 2 różne wydania sekcji w nowej szacie/wybór redaktora + 1 pełne wydanie/wybór redaktora.
 • Innowacja (N16): Niestandardowa formuła lub rozwiązanie (graficzne, materiałowe) niestosowane dotychczas w danym tytule; może dotyczyć całego magazynu (dziennika) i/lub wybranych kolumn/kolumny. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Wszystkie dzienniki krajowe, regionalne i lokalne - 1 lub więcej numerów obrazujących.
 • Internet (N17): Dziennik istniejący wyłącznie w internecie lub w internecie i w druku z tą samą zawartością merytoryczną. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Wszystkie dzienniki krajowe, regionalne i lokalne - 5 ekranów serwisu, wydruk A4/wybór redaktora + URL (adres WWW).

| Dzienniki | Magazyny | Custom Publishing | Portfolio | Do góry

KATEGORIA MAGAZYNY:
 • Magazyn (M1): Prezentuje najdoskonalszy spośród zgłoszonych prac poziom projektowania i koncepcji artystycznej. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Tygodniki/Dwutygodniki - 3 różne pełne wydania/wybór redaktora; Miesięczniki/Dwumiesięczniki/Kwartalniki - 2 różne pełne wydania/wybór redaktora.
 • Okładka (M2): Zmusza czytelnika, aby zainteresował się pismem; odzwierciedla, stosując najbardziej efektywne elementy sztuki projektowania, charakter magazynu i to, na czym koncentruje się konkretne wydanie. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Tygodniki/Dwutygodniki - 4 różne okładki/wybór redaktora + 1 pełne wydanie/wybór redaktora; Miesięczniki/Dwumiesięczniki/Kwartalniki - 2 różne okładki/wybór redaktora + 1 pełne wydanie/wybór redaktora.
 • Typografia (M3): Pokazuje efektywne wykorzystanie czcionki zgodnie z zasadami tej sztuki, potwierdza zrozumienie, że typografia jest fundamentalna w projektowaniu prasowym; współgra z resztą elementów wykorzystanych w projektowaniu. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Tygodniki/Dwutygodniki - 4 różne pełne wydania/wybór redaktora; Miesięczniki/Dwumiesięczniki/Kwartalniki - 2 różne pełne wydania/wybór redaktora.
 • Fotografia (M4): Wykorzystuje fotografię, tak aby zarówno ilustrowała artykuł, jak i sama opowiadała, o czym on jest; pokazuje zrozumienie, jak istotna jest fotografia w ożywieniu pisma. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Tygodniki/Dwutygodniki - 6 różnych pełnych stron lub rozkładówek/wybór redaktora + 1 pełne wydanie/wybór redaktora; Miesięczniki/Dwumiesięczniki/Kwartalniki - 4 różne pełne strony lub rozkładówki/wybór redaktora + 1 pełne wydanie/wybór redaktora.
 • Ilustracja (M5): Pokazuje zrozumienie zasadniczej roli, jaką odgrywa ilustracja: zainteresowanie czytelnika i wydobycie istoty prezentowanego materiału. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Tygodniki/Dwutygodniki - 6 różnych pełnych stron lub rozkładówek/wybór redaktora + 1 pełne wydanie/wybór redaktora; Miesięczniki/Dwumiesięczniki/Kwartalniki - 3 różne pełne strony lub rozkładówki/wybór redaktora + 1 pełne wydanie/wybór redaktora.
 • Infografika (M6): Pokazuje dane statystyczne i inne skomplikowane informacje poprzez dobrze przemyślane wykresy, mapy, tabele etc. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Wszyscy zgłoszeniodawcy - 4-6 różnych pełnych stron lub rozkładówek zawierających infografikę + 1 pełne wydanie/wybór redaktora; prosimy o przesyłanie pełnych stron/rozkładówek tak jak zostały opublikowane.
 • Spis treści (M7): Łączy estetykę z funkcją informacyjną dotyczącą zawartości magazynu; nadaje pismu ton. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Tygodniki/Dwutygodniki - odpowiednie strony z 3 różnych wydań/wybór redaktora + 1 pełne wydanie/wybór redaktora; Miesięczniki/Dwumiesięczniki/Kwartalniki - odpowiednie strony z 2 różnych wydań/wybór redaktora + 1 pełne wydanie/wybór redaktora.
 • Debiut rynkowy (M8): Nowy magazyn wprowadzony na rynek w okresie od 1 września 2006 do 31 sierpnia 2007 r. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Tygodniki/Dwutygodniki - 3-5 różnych pełnych wydań/wybór redaktora; Miesięczniki/Dwumiesięczniki/Kwartalniki - 2 różne pełne wydania/wybór redaktora.
 • Nowa szata (M9): Wprowadzenie magazynu na rynek po dokonaniu zmian graficznych i/lub merytorycznych w okresie od 1 września 2006 do 31 sierpnia 2007 r. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Tygodniki/Dwutygodniki - 2 różne pełne wydania różnych numerów w starej szacie, 2 różne pełne wydania różnych numerów w nowej szacie/wybór redaktora; Miesięczniki/Dwumiesięczniki/Kwartalniki - 1-2 różne pełne wydania numerów w starej szacie, 1-2 różne pełne wydania numerów w nowej szacie/wybór redaktora.
 • Inne (M10): Można zgłosić inną kolumnę lub sekcję, która regularnie ukazuje się w magazynie, a nie mieści się w kategoriach podanych powyżej. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Wszyscy zgłoszeniodawcy - 1 przykład + 1 pełne wydanie/wybór redaktora.
 • Innowacja (M11): Niestandardowa formuła lub rozwiązanie (graficzne, materiałowe) niestosowane dotychczas w danym tytule; może dotyczyć całego magazynu (dziennika) i/lub wybranych kolumn/kolumny. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Wszyscy zgłoszeniodawcy - 1 przykład + 1 pełne wydanie/wybór redaktora.
 • Internet (M12): Magazyn istniejący wyłącznie w internecie lub w internecie i w druku z tą samą zawartością merytoryczną. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Wszyscy zgłoszeniodawcy - 5 ekranów serwisu, wydruk A4/wybór redaktora + URL (adres WWW).

| Dzienniki | Magazyny | Custom Publishing | Portfolio | Do góry

Nowa kategoria!
KATEGORIA WYDAWNICTWA FIRMOWE/CUSTOM PUBLISHING:
 • Wydawnictwa firmowe/custom publishing (CP): Kategoria przeznaczona dla cyklicznie wydawanych magazynów, gazet, biuletynów firmowych, zarówno wewnętrznych (skierowanych do pracowników danej firmy), jak i zewnętrznych (skierowanych do klientów). Zgłoszeniodawcami w tej kategorii mogą być zarówno firmy realizujące publikacje na zlecenie klienta, jak i firmy je zlecające (marketerzy) lub wykonujące wydawnictwa firmowe we własnym zakresie. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Wszyscy zgłoszeniodawcy - 2-5 różnych pełnych wydań magazynu/biuletynu firmowego.

| Dzienniki | Magazyny | Custom Publishing | Portfolio | Do góry

Kategoria bezpłatna!
KATEGORIA PORTFOLIO:
 • Portfolio (P): Kategoria przeznaczona wyłącznie dla studiów projektowych i niezależnych fotografików, ilustratorów, typografów, projektantów, którzy wykonywali zlecenia na rzecz wydawców magazynów lub dzienników. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Wszyscy zgłoszeniodawcy - 5-10 różnych prac z min. 2 różnych tytułów, tak jak ukazały się w druku. UWAGA: Prosimy o przesyłanie pełnych stron (lub rozkładówek) z publikacji. Prosimy o nieprzysyłanie oryginałów prac!Chimera