Chimera
 zasadykategoriejuryzgloszeniaarchiveEnglishPolish

KONFERENCJA "VISUAL JOURNALISM DAY"
Warszawa, 13 października 2006, godz. 10.00 - 17.00
Teatr Montownia, ul. M. Konopnickiej 6
REGULAMIN KONKURSU
Cel konkursu
Podniesienie standardów projektowania prasowego poprzez uhonorowanie tych dzienników i magazynów, które najlepiej opanowały sztukę projektowania, w tym posługiwania się typografią, fotografią, ilustracją i infografiką.

Ogólne warunki udziału
Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie tytuły publikowane w następujących kategoriach:
Magazyny - ukazujące się regularnie tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki;
Dzienniki - krajowe, regionalne i lokalne ukazujące się regularnie codziennie bądź kilka razy w tygodniu;
Portfolio - studia projektowe, fotograficy, ilustratorzy i projektanci, którzy mogą zgłaszać swoje prace publikowane w dziennikach i magazynach.
Ograniczenia czasowe
Nadsyłane mogą być prace opublikowane w okresie od 1 stycznia 2005 do 31 sierpnia 2006 r.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 6 października 2006 r.

Jury, głosowanie, nagrody
Jury będzie się składać z międzynarodowych ekspertów w dziedzinie projektowania prasowego, fotografii, ilustracji, infografiki i typografii. Najlepsze prace w kategorii magazyny (M1) i dzienniki (N1) mogą otrzymać Grand Prix Chimery. Grand Prix musi prezentować najdoskonalszy spośród zgłoszonych prac poziom projektowania i koncepcji artystycznej. Nagroda może zostać nieprzyznana, jeżeli tak uznają jurorzy. W pozostałych kategoriach jurorzy mogą przyznać nagrody Chimery. Członkowie jury mają decydujący głos w sprawie przyznania nagród. Mogą także zdecydować o nieprzyznaniu nagród w tych kategoriach, w których, ich zdaniem, nie było prac godnych wyróżnienia. Ponadto jury może arbitralnie dokonać przesunięcia pracy do innej kategorii niż ta, do której została nadesłana. Jurorzy, których prace znajdą się w konkursie, nie będą mieli prawa głosu przy ocenie prac, w które byli jakkolwiek zaangażowani.

Opłaty
Opłaty za zgłoszenia do konkursu zależne są od wysokości nakładu zgłaszanego tytułu:

Nakład magazynu lub dziennika Opłata za pojedyncze zgłoszenie
do 10 000 200 zł
10 001-50 000 350 zł
50 001-100 000 600 zł
100 001 i więcej 900 zł
Do podanych cen należy doliczyć 22 proc. podatku VAT

Dla członków SND - 25% zniżki.

Kategoria Portfolio jest zwolniona z opłat.


Numer konta:
BISE SA III O/Warszawa, 88 1370 1037 0000 1706 4015 1400
VFP Communications Ltd. Sp. z o.o.,
ul. Wał Miedzeszyński 630, 03-994 Warszawa

Udział w konkursie oznacza zgodę na prawo do wykorzystywania przez organizatora nadesłanych prac w celu ogłoszenia wyników i promocji konkursu w przyszłości.

Broszura "Chimera 2006" Broszura Chimera 2006    


Kontakt:

Wał Miedzeszyński 630, 02-994 Warszawa
tel.: + 48 22 740 5050 w. 554, faks: +48 22 740 5055
e-mail: chimera@media.com.pl
Modern Media InstituteSNDMedia & Marketing PolskaChimera