Chimera
 zasadykategoriejuryzgloszeniaarchiveEnglishPolish

KONFERENCJA "VISUAL JOURNALISM DAY"
Warszawa, 13 października 2006, godz. 10.00 - 17.00
Teatr Montownia, ul. M. Konopnickiej 6
DZIENNIKI
 • Dziennik (N1): Prezentuje najdoskonalszy spośród zgłoszonych prac poziom projektowania i koncepcji artystycznej. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Wszystkie dzienniki krajowe, regionalne i lokalne - 4 pełne wydania/wybór redaktora

 • Pierwsza strona (N2): Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu fotografii, typografii, ilustracji i infografiki pokazuje najważniejsze informacje w sposób zwarty i logiczny; odzwierciedla "osobowość" gazety i jej zawartość. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Wszystkie dzienniki krajowe, regionalne i lokalne - 3 wybrane pierwsze strony/wybór redaktora + 1 pełne wydanie/wybór redaktora

 • Typografia (N3): Pokazuje efektywne wykorzystanie czcionki zgodnie z zasadami tej sztuki, potwierdza zrozumienie, że typografia jest fundamentalna w projektowaniu prasowym; współgra z resztą elementów wykorzystanych w projektowaniu. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Wszystkie dzienniki krajowe, regionalne i lokalne - 3 wybrane pierwsze strony/wybór redaktora + 1 pełne wydanie/wybór redaktora

 • Fotografia (N4): Wykorzystuje fotografię tak, aby zarówno ilustrowała artykuł, jak i sama opowiadała, o czym on jest; pokazuje zrozumienie, jak istotna jest fotografia w ożywieniu pisma. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Wszystkie dzienniki krajowe, regionalne i lokalne - 4 pełne strony lub rozkładówki/wybór redaktora + 1 pełne wydanie/wybór redaktora

 • Ilustracja (N5): Pokazuje zrozumienie zasadniczej roli, jaką odgrywa ilustracja: zainteresowanie czytelnika i wydobycie istoty prezentowanego materiału. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Wszystkie dzienniki krajowe, regionalne i lokalne - 4 pełne strony lub rozkładówki/wybór redaktora + 1 pełne wydanie/wybór redaktora

 • Infografika (N6): Pokazuje dane statystyczne i inne skomplikowane informacje poprzez dobrze przemyślane wykresy, mapy, tabele etc. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Wszystkie dzienniki krajowe, regionalne i lokalne - 4-6 pełnych stron lub rozkładówek, na których pojawiła się infografika/wybór redaktora + 1 pełne wydanie/wybór redaktora; prosimy o przesyłanie pełnych stron/rozkładówek tak, jak zostały opublikowane w dzienniku

 • Sekcje informacyjne (N7): Pokazują, że dzięki konsekwentnemu i efektywnemu wykorzystaniu typografii, ilustracji, fotografii i infografiki informacje są podane w sposób jasny i interesujący. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Wszystkie dzienniki krajowe, regionalne i lokalne - 4 sekcje/sekwencje stron/wybór redaktora + 1 pełne wydanie/wybór redaktora

 • Sport (N8): Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Wszystkie dzienniki krajowe, regionalne i lokalne - 4 sekcje/sekwencje stron/wybór redaktora + 1 pełne wydanie/wybór redaktora

 • Reportaż/Kultura/Opinia (N9): Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Wszystkie dzienniki krajowe, regionalne i lokalne - 4 sekcje/sekwencje stron/wybór redaktora + 1 pełne wydanie/wybór redaktora

 • Inne (N10): Wszystkie inne regularnie ukazujące się sekcje/kolumny lub samodzielne dodatki. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Wszystkie dzienniki krajowe, regionalne i lokalne - 4 sekcje/sekwencje stron/wybór redaktora + 1 pełne wydanie/wybór redaktora

 • Dodatek magazynowy (N11): Wszystkie dodatki, które mają charakter magazynowy i ukazują się regularnie. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Wszystkie dzienniki krajowe, regionalne i lokalne - 4 pełne wydania dodatku/wybór redaktora + 1 pełne wydanie dziennika/wybór redaktora

 • Raporty specjalne/dodatki/sekcje (N12): Roczne bądź jednorazowe regularne dodatki, które ukazały się z wydaniem dziennym bądź weekendowym gazety. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Wszystkie dzienniki krajowe, regionalne i lokalne - 1 pełne wydanie raportu/dodatku/sekcji + 1 pełne wydanie/wybór redaktora

 • Debiut rynkowy (N13): Nowy dziennik wprowadzony na rynek w okresie od 1 stycznia 2005 do 31 sierpnia 2006 r. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Wszystkie dzienniki krajowe, regionalne i lokalne - 4 pełne wydania/wybór redaktora

 • Nowa szata (N14): Ponowne wprowadzenie dziennika na rynek po dokonaniu zmian graficznych i/lub merytorycznych w okresie od 1 stycznia 2005 do 31 sierpnia 2006 r. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Wszystkie dzienniki krajowe, regionalne i lokalne - 2 pełne wydania różnych numerów w starej szacie, 2 pełne wydania różnych numerów w nowej szacie/wybór redaktora

 • Nowa szata sekcji (N15): Ponowne wprowadzenie sekcji po dokonaniu zmian graficznych i/lub merytorycznych w okresie od 1 stycznia 2005 do 31 sierpnia 2006 r. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Wszystkie dzienniki krajowe, regionalne i lokalne - 2 różne wydania sekcji w starej szacie, 2 różne wydania sekcji w nowej szacie/wybór redaktora + 1 pełne wydanie/wybór redaktora

 • Internet (N16): Serwisy internetowe dzienników. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Wszystkie dzienniki krajowe, regionalne i lokalne - 5 ekranów serwisu, wydruk A4/wybór redaktora + URL (adres WWW)
MAGAZYNY
 • Magazyn (M1): Prezentuje najdoskonalszy spośród zgłoszonych prac poziom projektowania i koncepcji artystycznej. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Tygodniki - 3 pełne wydania/wybór redaktora; Miesięczniki - 2 pełne wydania/wybór redaktora; Dwumiesięczniki/Kwartalniki - 2 pełne wydania/wybór redaktora

 • Okładka (M2): Zmusza czytelnika, aby zainteresował się pismem; odzwierciedla, stosując najbardziej efektywne elementy sztuki projektowania, charakter magazynu i to, na czym koncentruje się konkretne wydanie. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Tygodniki - 4 okładki/wybór redaktora + 1 pełne wydanie/wybór redaktora; Miesięczniki - 2 okładki/wybór redaktora + 1 pełne wydanie/wybór redaktora; Dwumiesięczniki/Kwartalniki - 2 okładki/wybór redaktora + 1 pełne wydanie/wybór redaktora

 • Typografia (M3): Pokazuje efektywne wykorzystanie czcionki zgodnie z zasadami tej sztuki, potwierdza zrozumienie, że typografia jest fundamentalna w projektowaniu prasowym; współgra z resztą elementów wykorzystanych w projektowaniu. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Tygodniki - 4 pełne wydania/wybór redaktora; Miesięczniki - 2 pełne wydania/wybór redaktora; Dwumiesięczniki/Kwartalniki - 2 pełne wydania/wybór redaktora

 • Fotografia (M4): Wykorzystuje fotografię tak, aby zarówno ilustrowała artykuł, jak i sama opowiadała, o czym on jest; pokazuje zrozumienie, jak istotna jest fotografia w ożywieniu pisma. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Tygodniki - 6 pełnych stron lub rozkładówek/wybór redaktora + 1 pełne wydanie/wybór redaktora; Miesięczniki - 4 pełne strony lub rozkładówki/wybór redaktora + 1 pełne wydanie/wybór redaktora; Dwumiesięczniki/Kwartalniki - 4 pełne strony lub rozkładówki/wybór redaktora + 1 pełne wydanie/wybór redaktora

 • Ilustracja (M5): Pokazuje zrozumienie zasadniczej roli, jaką odgrywa ilustracja: zainteresowanie czytelnika i wydobycie istoty prezentowanego materiału. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Tygodniki - 6 pełnych stron lub rozkładówek/wybór redaktora + 1 pełne wydanie/wybór redaktora; Miesięczniki - 3 pełne strony lub rozkładówki/wybór redaktora + 1 pełne wydanie/wybór redaktora; Dwumiesięczniki/Kwartalniki - 3 pełne strony lub rozkładówki/wybór redaktora + 1 pełne wydanie/wybór redaktora

 • Infografika (M6): Pokazuje dane statystyczne i inne skomplikowane informacje poprzez dobrze przemyślane wykresy, mapy, tabele etc. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Wszyscy zgłoszeniodawcy - 4-6 pełnych stron lub rozkładówek zawierających infografikę + 1 pełne wydanie/wybór redaktora; prosimy o przesyłanie pełnych stron/rozkładówek tak, jak zostały opublikowane

 • Spis treści (M7): Łączy estetykę z funkcją informacyjną dotyczącą zawartości magazynu; nadaje pismu ton. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Tygodniki - odpowiednie strony z 3 wydań/wybór redaktora + 1 pełne wydanie/wybór redaktora; Miesięczniki - odpowiednie strony z 3 wydań/wybór redaktora + 1 pełne wydanie/wybór redaktora; Dwumiesięczniki/Kwartalniki - odpowiednie strony z 2 wydań/wybór redaktora + 1 pełne wydanie/wybór redaktora

 • Debiut rynkowy (M8): Nowy magazyn wprowadzony na rynek w okresie od 1 stycznia 2005 do 31 sierpnia 2006 r. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Tygodniki - 3-5 pełnych wydań/wybór redaktora; Miesięczniki - 2-4 pełne wydania/wybór redaktora; Dwumiesięczniki/Kwartalniki - 2 pełne wydania/wybór redaktora

 • Nowa szata (M9): Wprowadzenie magazynu na rynek po dokonaniu zmian graficznych i/lub merytorycznych w okresie od 1 stycznia 2005 do 31 sierpnia 2006 r. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Tygodniki - 2 pełne wydania różnych numerów w starej szacie, 2 pełne wydania różnych numerów w nowej szacie/wybór redaktora; Miesięczniki - 2 pełne wydania różnych numerów w starej szacie, 2 pełne wydania różnych numerów w nowej szacie/wybór redaktora; Dwumiesięczniki/Kwartalniki - 1-2 pełne wydania różnych numerów w starej szacie, 1-2 pełne wydania różnych numerów w nowej szacie/wybór redaktora

 • Inne (M10): Można zgłosić inną kolumnę lub sekcję, która regularnie ukazuje się w magazynie, a nie mieści się w kategoriach podanych powyżej. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Wszyscy zgłoszeniodawcy - jeden przykład + 1 pełne wydanie/wybór redaktora

 • Internet (M11): Serwisy internetowe magazynów. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Wszyscy zgłoszeniodawcy - 5 ekranów serwisu, wydruk A4/wybór redaktora + URL (adres WWW)
PORTFOLIO
 • Portfolio (P):Kategoria przeznaczona wyłącznie dla studiów projektowych i niezależnych fotografików, ilustratorów, typografów, projektantów, którzy wykonywali zlecenia na rzecz magazynów bądź dzienników. Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia: Wszyscy zgłoszeniodawcy - minimum 5/maksimum 10 prac tak, jak ukazały się w druku w jednym lub wielu różnych wydawnictwach. Projekty prasowych serwisów internetowych - 5 ekranów serwisu, wydruki A4 + URL (adres WWW).
  UWAGA: Prosimy o przesyłanie pełnych stron (lub rozkładówek) z publikacji. Prosimy o nieprzysyłanie oryginałów prac!

Kontakt:

Wał Miedzeszyński 630, 02-994 Warszawa
tel.: + 48 22 740 5050 w. 554, faks: +48 22 740 5055
e-mail: chimera@media.com.pl
Modern Media InstituteSNDMedia & Marketing PolskaChimera