[ strona główna ]

Regulamin

Cel konkursu: Podniesienie standardów projektowania prasowego w Polsce poprzez uhonorowanie tych dzienników i magazynów, które najlepiej opanowały sztukę projektowania, w tym posługiwania się typografią, fotografią, ilustracją i infografiką.

Ogólne warunki udziału: Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie tytuły publikowane w Polsce w 3 kategoriach podstawowych: magazyny: ukazujące się regularnie (tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki); dzienniki: ogólnopolskie, regionalne i lokalne ukazujące się regularnie codziennie bądź raz na tydzień, inne); portfolio: studia projektowe, fotograficy, ilustratorzy i projektanci.

Ograniczenia czasowe: Nadesłane prace zostały opublikowane w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2002 r.
Termin nadsyłania zgłoszeń: piątek, 14 marca 2003.

Jury, głosowanie, nagrody: Jury będzie się składać z polskich i międzynarodowych ekspertów w dziedzinie projektowania prasowego, fotografii, ilustracji, infografiki i typografii. Najlepsze prace w kategorii magazyny (M1) i dzienniki (D1) otrzymają Grand Prix Chimery. W pozostałych kategoriach jurorzy mogą przyznać nagrody Chimery. Ponadto jurorzy mogą uhonorować dwie prace nagrodami specjalnymi - za najlepszą okładkę magazynową i za najlepszą pierwszą stronę dziennika. Członkowie jury mają decydujący głos w sprawie przyznania nagród. Mogą także zdecydować o nieprzyznaniu nagród w tych kategoriach, w których, ich zdaniem, nie było prac godnych wyróżnienia. Ponadto jury może arbitralnie dokonać przesunięcia pracy do innej kategorii niż ta, do której została nadesłana, jeżeli uzna, że nastąpiła pomyłka nadawcy. Posiedzenie jury odbędzie się w dniach 27-28.03.2003 w Warszawie. Zwycięzcy zostaną uhonorowani w czasie specjalnej wystawy, która odbędzie się w Warszawie 31 marca br. Lista zwycięzców i ich prace zostaną opublikowane w raporcie specjalnym, który ukaże się wraz z numerem majowym "Media i Marketing Polska".

Zgłoszenia: Nadesłane prace muszą pochodzić z wydawnictw prasowych ukazujących się w Polsce; także z wydawnictw zagranicznych prowadzących w Polsce działalność wydawniczą. Zgłoszenia z polskiej edycji magazynów na licencji zagranicznej zostaną przyjęte, pod warunkiem że layouty, ilustracje, fotografie, infografika zostały wymyślone i zrealizowane w Polsce. Koszt zgłoszenia zależy od wielkości średniego nakładu (miesięcznego, dziennego, tygodniowego etc.) publikacji, z której to zgłoszenie pochodzi (tabela, str. 2) formularza zgłoszeniowego; Udział w konkursie oznacza zgodę na prawo organizatora do wykorzystywania nadesłanych prac dla ogłoszenia wyników i promocji konkursu w przyszłości.Prace można zgłaszać w kilku różnych kategoriach.

[ powrót ]