[ strona główna ]

Nagrody główne

GRAND PRIX - Magazyn: prezentuje najdoskonalszy spośród zgłoszonych prac poziom projektowania i koncepcji artystycznej. Nagroda może zostać nieprzyznana, jeżeli tak uznają jurorzy (kategoria M1).
GRAND PRIX - Dziennik: prezentuje najdoskonalszy spośród zgłoszonych prac poziom projektowania i koncepcji artystycznej. Nagroda może zostać nieprzyznana, jeżeli tak uznają jurorzy (kategoria D1).

Nagrody specjalne

Nagroda Publipress ufundowana przez Publiprox. Najlepsza okładka magazynowa: zmusza czytelnika, aby zainteresował się pismem; odzwierciedla, stosując najbardziej efektywne elementy sztuki projektowania, charakter magazynu i to, na czym koncentruje się konkretne wydanie (kategoria M2).
Nagroda Pierwsza strona ufundowana przez SMG/KRC Poland. Najlepsza pierwsza strona dziennika: dzięki umiejętnemu wykorzystaniu fotografii, typografii, ilustracji i infografiki pokazuje najważniejsze informacje w sposób zwarty i logiczny; odzwierciedla "osobowość" gazety i jej zawartość (kategoria D2).

Dzienniki: kategorie konkursowe

NR KATEGORII OPIS KATEGORII KONKURSOWYCH Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia:

D.1. Grand Prix: prezentuje najdoskonalszy spośród zgłoszonych prac poziom projektowania i koncepcji artystycznej. Nagroda może zostać nieprzyznana, jeżeli tak uznają jurorzy Wszystkie dzienniki, ogólnopolskie i regionalne/lokalne: 8 kompletnych różnych wydań/wybór redaktora
Nagroda SMG/KRC D.2. Pierwsza strona: dzięki umiejętnemu wykorzystaniu fotografii, typografii, ilustracji i infografiki pokazuje najważniejsze informacje w sposób zwarty i logiczny; odzwierciedla "osobowość" gazety i jej zawartość Wszystkie dzienniki, ogólnopolskie i regionalne/lokalne: 6 kompletnych, pierwszych stron z różnych wydań/wybór redaktoraw tym uwzględniających poniższe tematy:
 • finał skoków narciarskich w Salt Lake City
 • wizytę Papieża
 • wynik negocjacji z Unią Europejską (13 grudnia)

 • D.3. Typografia: pokazuje efektywne wykorzystanie czcionki zgodnie z zasadami tej sztuki, potwierdza zrozumienie, że typografia jest fundamentalna w projektowaniu prasowym; współgra z resztą elementów wykorzystanych w projektowaniu Wszystkie dzienniki, ogólnopolskie i regionalne/lokalne: 12 kompletnych, wybranych kolumn/wybór redaktora

  D.4. Fotografia: wykorzystuje fotografię tak, aby zarówno ilustrowała artykuł, jak i sama opowiadała, o czym on jest; pokazuje zrozumienie, jak istotna jest fotografia w ożywieniu pisma Wszystkie dzienniki, ogólnopolskie i regionalne/lokalne: 12 kompletnych, stron z różnych wydań/wybór redaktora

  D.5. Ilustracja: pokazuje zrozumienie zasadniczej roli, jaką odgrywa ilustracja: zainteresowanie czytelnika i wydobycie istoty prezentowanego materiału Wszystkie dzienniki, ogólnopolskie i regionalne/lokalne: 8 kompletnych, wybranych kolumn lub rozkładówek/wybór redaktora

  D.6. Infografika: pokazuje dane statystyczne i inne skomplikowane informacje poprzez dobrze przemyślane wykresy, mapy, tabele etc. Wszystkie dzienniki, ogólnopolskie i regionalne/lokalne: 8-10 kolumn lub rozkładówek, na których pojawiła się infografika; prosimy o przesłanie infografiki na kompletnych kolumnach, tak jak pojawiła się w wydrukowanym piśmie
  Kategorie sekcji informacyjnych: (od D.7. do D.12.) dzięki konsekwentnemu i efektywnemu wykorzystaniu typografii, ilustracji, fotografii i infografiki informacje są podane w sposób jasny i interesujący

  D.7. Główna sekcja wiadomości 8 sekcji/serii kolumn/wybór redaktora

  D.8. Sekcja wiadomości lokalnych 8 sekcji/serii kolumn/wybór redaktora

  D.9. Gorący temat: Przedstawienie nadzwyczajnych wydarzeń ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych, a także światowych w 2002 r.; zademonstrowanie, że gazeta potrafi szybko reagować na wydarzenia niezwykłej wagi i zaprezentować je w kompletnym, logicznie zaprojektowanym pakiecie Wszystkie dzienniki, ogólnopolskie i regionalne/lokalne: Wszystkie kolumny, które w jednym wydaniu ukazały się w związku z gorącym tematem.

  D.10. Sport 10 sekcji/serii kolumn/wybór redaktora

  D.11. Reportaż/Kultura/Opinia 10 sekcji/serii kolumn/wybór redaktora

  D.12. Inne: inne regularnie ukazujące się sekcje/kolumny 10 sekcji/serii kolumn/wybór redaktora


  D.13. Dodatek magazynowy: wszystkie dodatki, które mają charakter magazynowy i ukazują się regularnie 8 kompletnych wydań

  D.14. Raporty specjalne/dodatki/sekcje: roczne bądź jednorazowe regularne dodatki, które ukazały się z wydaniem dziennym bąd weekendowym gazety Po jednym egzemplarzu każdego z dodatków

  D.15. Debiut rynkowy: Nowy dziennik, wprowadzony na rynek w r. 2002. 12 kompletnych różnych numerów/wybór redaktora

  D.16. Nowa szata: Ponowne wprowadzenie dziennika na rynek po dokonaniu zmian graficznych i/lub merytorycznych w 2002 r. 6 kompletnych różnych numerów w starej szacie, 6 kompletnych różnych numerów w nowej szacie/wybór redaktora. UWAGA: Numery w starej szacie mogą być z roku 2001, jeżeli nową szatę wprowadzono przed styczniem 2002 r.
  Magazyny: kategorie konkursowe

  NR KATEGORII OPIS KATEGORII KONKURSOWYCH Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia:

  M.1. Grand Prix: prezentuje najdoskonalszy spośród zgłoszonych prac poziom projektowania i koncepcji artystycznej. Nagroda może zostać nieprzyznana, jeżeli tak uznają jurorzy Tygodniki/Dwutygodniki: 6 kompletnych wydań/wybór redaktora; Miesięczniki: 3 kompletne wydania/wybór redaktora; Dwumiesięczniki/kwartalniki: 2 kompletne wydania/wybór redaktora

  M.2. Okładka: zmusza czytelnika, aby zainteresował się pismem; odzwierciedla, stosując najbardziej efektywne elementy sztuki projektowania, charakter magazynu i to, na czym koncentruje się konkretne wydanie Tygodniki/Dwutygodniki: 8 różnych okładek/wybór redaktora; Miesięczniki: 4 różne okładki/wybór redaktora; Dwumiesięczniki/kwartalniki: 2 różne okładki/wybór redaktora
  Nagroda Publiprox M.3. Typografia: pokazuje efektywne wykorzystanie czcionki zgodnie z zasadami tej sztuki, potwierdza zrozumienie, że typografia jest fundamentalna w projektowaniu prasowym; współgra z resztą elementów wykorzystanych w projektowaniu Tygodniki/Dwutygodniki: 6 kompletnych wydań/wybór redaktora; Miesięczniki: 3 kompletne wydania/wybór redaktora; Dwumiesięczniki/kwartalniki: 2 kompletne wydania/wybór redaktora

  M.4. Fotografia: wykorzystuje fotografię tak, aby zarówno ilustrowała artykuł, jak i sama opowiadała, o czym on jest; pokazuje zrozumienie, jak istotna jest fotografia w ożywieniu pisma Tygodniki/Dwutygodniki: 20 kompletnych kolumn lub rozkładówek/wybór redaktora; Miesięczniki: 12 kompletnych kolumn lub rozkładówek/wybór redaktora; Dwumiesięczniki/kwartalniki: 6 kompletnych kolumn lub rozkładówek/wybór redaktora

  M.5. Ilustracja: pokazuje zrozumienie zasadniczej roli, jaką odgrywa ilustracja: zainteresowanie czytelnika i wydobycie istoty prezentowanego materiału Tygodniki/Dwutygodniki: 12 kompletnych kolumn lub rozkładówek/wybór redaktora; Miesięczniki: 6 kompletnych kolumn lub rozkładówek/wybór redaktora; Dwumiesięczniki/kwartalniki: 4 kompletne kolumny lub rozkładówki/wybór redaktora

  M.6. Infografika: pokazuje dane statystyczne i inne skomplikowane informacje poprzez dobrze przemyślane wykresy, mapy, tabele etc. Wszystkie zgłoszenia: 8-10 kolumn lub rozkładówek, na których pojawiła się infografika; prosimy o przesłanie infografiki na kompletnych kolumnach, tak jak pojawiła się w wydrukowanym piśmie

  M.7. Spis treści: łączy estetykę z funkcją informacyjną dotyczącą zawartości magazynu; nadaje pismu ton Tygodniki/Dwutygodniki: kompletny spis treści z 6 różnych wydań/wybór redaktora; Miesięczniki: kompletny spis treści z 3 różnych wydań/wybór redaktora; Dwumiesięczniki/kwartalniki: kompletny spis treści z 2 różnych wydań/wybór redaktora

  M.8. Debiut rynkowy: Nowy magazyn wprowadzony na rynek w 2002r. Tygodniki/Dwutygodniki: min. 6, maks. 8 kompletnych różnych numerów pisma/wybór redaktora; Miesięczniki/Dwumiesięczniki: min. 3, maks. 6 kompletnych różnych numerów pisma/wybór redaktora; Kwartalniki: 2 kompletne wydania/wybór redaktora. UWAGA: Numery w starej szacie mogą być z roku 2001, jeżeli nową szatę wprowadzono przed marcem 2002 r.

  M.9. Nowa szata: Ponowne wprowadzenie magazynu na rynek po dokonaniu zmian graficznych i/lub merytorycznych w 2002 r. Tygodniki/Dwutygodniki: 6 kompletnych różnych numerów w starej szacie, 4 kompletnych różnych numerów w nowej szacie/wybór redaktora. UWAGA: Numery w starej szacie mogą być z roku 2001, jeżeli nową szatę wprowadzono przed styczniem 2002 r.;
  Miesięczniki/Dwumiesięczniki: 3 kompletne różne numery w starej szacie, 3 kompletne różne numery w nowej szacie; Kwartalniki: 2 kompletne wydania/wybór redaktora. UWAGA: Numery w starej szacie mogą być z roku 2001, jeżeli nową szatę wprowadzono przed marcem 2002 r.

  M.10. Inne: można zgłosić inną kolumnę lub sekcję, która regularnie ukazuje się w magazynie, a nie mieści się w kategoriach podanych powyżej. Wszystkie zgłoszenia: jeden przykład
  Kategoria portfolio

  NR KATEGORII OPIS KATEGORII KONKURSOWYCH Co należy przesłać w ramach jednego zgłoszenia:

  P. Portfolio: Kategoria przeznaczona wyłącznie dla studiów projektowych i niezależnych fotografików, ilustratorów, typografów, projektantów, którzy wykonywali zlecenia na rzecz magazynów bądź dzienników. Wydawcy magazynów i dzienników mogą przystapić do kategorii typografia (M.3. lub D.3.), fotografia (M.4. lub D.4.), ilustracja (M.5. lub D.5.), infografika (M.6. lub D.6.). Min. 5, a maks. 10 prac tak, jak ukazały się w druku w jednym lub wielu różnych wydawnictwach. Proszę przesłać kompletne kolumny/rozkładówki z wydań, w których te prace były opublikowane. PROSZĘ NIE PRZESYŁAĆ ORYGINAŁÓW.

  [ powrót ]